Knižné kútiky venované Baťovi a Matici slovenskej

publikoval

Vo vestibule pribudli dva nové knižné kútiky. Súčasťou prvého sú publikácie z dielne Nadácie Tomáše Bati v Zlíne, ktorá ich mestu darovala. Druhý knižný kútik obsahuje tituly, ktoré mestu venovala Matica slovenská. Nájdete v ňom publikácie zamerané na Štúrovcov, vznik prvej Česko-slovenskej republiky či osobnosť M. R. Štefánika.

Tiež sa vám môže páčiť