Mestská časť Partizánskeho má nový názov

publikoval

Samospráva sa historickým dedičstvom a odkazom Tomáša Baťu a jeho brata Jana Antonína zaoberá vo väčšej miere od roku 2011. Dôkazmi sú viaceré počiny ako premenovanie parku pri kostole na Park Jana Antonína Baťu, strednej odbornej školy, ktorá takisto nesie meno zakladateľa mesta, inštalovanie pamätnej tabule Jana Antonína na budovu tejto školy.

Tiež sa vám môže páčiť