Oslávili svoje jubileá

publikoval

Občanom Partizánskeho, ktorí v uplynulých mesiacoch oslávili významné životné jubileá, patrilo piatkové popoludnie 20. júla. Primátor oboznámil prítomných s aktuálnym dianím v meste, vrátane investičných a kultúrnych akcií. Pri tejto príležitosti poprial jubilantom všetko len to najlepšie, zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť a čo najviac chvíľ prežitých v kruhu svojich blízkych či priateľov.

Tiež sa vám môže páčiť