Partizánske začalo triediť kuchynský odpad

publikoval

Do košíka je možné dať aj poloprázdne vrecko, nemusí byť vždy naplnené. Ak rodine nestačí vydaný počet vreciek, na košík treba umiestniť štítok s požiadavkou na nové. Mesto ich zabezpečí bezplatne. Čo sa týka umiestnenia košíkov, na sídlisku Šípok sa vykladajú pred dvere bytu. V ostatných mestských častiach platí, že pokiaľ je v bytovom dome výťah, odpad stačí umiestniť pred dvere na chodbu. Ak výťah nie je, košíky sa ukladajú do vestibulu.

Tiež sa vám môže páčiť