Polovica školy skončila v karanténe

publikoval

Doma zostalo po týždni sedieť až deväť tried z 18. Vedenie upozorňuje, že škola sa do tejto situácie dostala v dôsledku prístupu niektorých rodičov. Aj napriek situácii medzi žiakmi a pozitivite troch vyučujúcich by vedenie školy jej zatvorenie nepovažovalo za dobrý krok.

Tiež sa vám môže páčiť