Položili vence hrdinom SNP

publikoval

Podujatie sa začalo už tradične v Malých Bieliciach, kde prítomní vzdali hold obyvateľom tejto mestskej časti, ktorí padli v boji za slobodu. Zhromaždenie sa potom presunulo k areálu bývalých Závodov 29. augusta a zúčastnení sa poklonili pri Pamätníku vyzbrojovania aj na cintoríne v Šimonovanoch.

Tiež sa vám môže páčiť