Pozor na zmenu dopravy

publikoval

V posledný októbrový víkend sa v rámci rekonštrukcie križovatky Ulice gen. Svobodu spustila ďalšia etapa. Na niekoľko týždňov sa pre dopravu uzatvorila komunikácia od železničného priecestia v smere od križovatky v celej šírke.

Dopravné obmedzenie so sebou prinieslo ďalší problém, vodiči nie vždy poznajú pravidlá cestnej premávky.

Ak má policajt ruku hore, znamená to, že vodiči, ktorí mali voľno, zastavia a tí ktorí stáli, sa pripravia na jazdu. Rozpaženie nariaďuje stop pre vodičov prichádzajúcich smerom k chrbtu i čelu policajta. Súčasne to znamená voľno pre autá prichádzajúce k jeho boku. Tí môžu pokračovať v jazde rovno, alebo môžu odbočiť vpravo i vľavo, a to v prípade, ak dajú prednosť oproti idúcim vozidlám. Policajt nemusí mať po celú dobu rozpažené ruky, vodič sa riadi najmä postavením policajta. Takzvaná trojstranná uzávierka znamená stoj pre vodičov prichádzajúcich smerom k chrbtu a pravému boku policajta, zároveň  voľno pre vodiča, ktorý prichádza smerom k ľavému boku policajta. Vodič, ktorý prichádza k čelu policajta smie odbočiť len vpravo, pričom ho nesmie obísť, s autom musí ísť len pred ním.

Tiež sa vám môže páčiť