Rysuje sa skelet nového závodu

publikoval

V utorok 26. januára vyrazili do terénu primátor Jozef Božik a jeho spolupracovníci z mestského úradu, aby skontrolovali stav aktuálnych investičných projektov. Práce na výstavbe nového výrobného závodu súkromného investora Medline v katastrálnom území Malých Bielic prebiehajú podľa vopred definovaného a schváleného časového plánu.

Tiež sa vám môže páčiť