Spomienka na obete Veľkej vojny

publikoval

Podujatie sa začalo prednesom slávnostnej básne v podaní Laury Kmeťovej, žiačky Základnej školy vo Veľkých Beliciach. Dôstojnosť tejto smutnej spomienke dodali Dychová hudba Bieličanka a Spevokol Nádej. Primátor Jozef Božik prehovoril o dopadoch Veľkej vojny pre obce, ktoré sú aktuálne súčasťou mesta Partizánske.

Tiež sa vám môže páčiť