Teória a prax musia ísť ruka v ruke

publikoval

Fantáziu pri varení môžu predviesť aj počas dní, ktoré sú zamerané na niektorú z medzinárodných kuchýň. V rámci rôznych mestských či školských osláv pripravujú žiaci aj catering, ktorého súčasťou bývajú okrem teplých jedál i studené misy či obložené chlebíky. Aby si obohatili vedomosti a zručnosti v oblasti gastronómie, zúčastňujú sa pravidelne výmenných odborných stáží či súťaží.

Tiež sa vám môže páčiť