Viac ako 1,6 milióna eur na cyklochodník

publikoval

Samospráva dotáciu využije na prefinancovanie cyklochodníka na Námestí SNP, ktorý sa vybudoval v minulom roku. Naň sa následne napojí tzv. prvý mestský cyklochodník. Vo výzve boli oprávnenými žiadateľmi mestá nad 20-tisíc obyvateľov, združenia obcí či samosprávne kraje. Maximálny príspevok na jeden kilometer cyklotrasy bol 500-tisíc eur.

Tiež sa vám môže páčiť