Vybudujú nové odstavné plochy

publikoval

Jednou z väčších investícií bola rekonštrukcia križovatky ulíc Družstevná a Nádražná. Použitých bolo takmer 2000 m2 nového asfaltu. Súčasťou projektu bola aj nová prídlažba, 15 nových kanalizačných vpustí, 9 zrekonštruovaných a vybudovanie bezbariérových chodníkov.

Tiež sa vám môže páčiť