Reportáž

SOŠ otvorila svoje brány

Počas dňa otvorených dverí sa žiaci mohli porozhliadnuť aj po škole, aby sa dozvedeli všetko potrebné o jednotlivých odboroch. Dopoludnie bolo venované...
Archív

Vysielanie 6/2019

stav projektov v Partizánskom zrealizovaných z finančných prostriedkov komunitných participatívnych rozpočtov bol ťažiskom ďalšieho kontrolného dňa na stavbách medzi subjekty zamerané...
Reportáž

Blahoželalo sa oslávencom

Oslávenci si pri tejto príležitosti zaspomínali aj na svoj príchod do Partizánskeho. Oficiálnu časť stretnutia zavŕšili jubilanti spoločným slávnostným prípitkom.
Archív

Vysielanie 5/2019

na 2. riadnom rokovaní sa zišli mestskí poslanci 22. januára. Predmetom schôdze bola voľba členov Správnej rady Správy majetku...