2021 , Archív

Vysielanie 20/2021

jedným z bodov aprílovej schôdze Mestského zastupiteľstva bolo aj schvaľovanie záverečného účtu za rok 2020, vďaka prebytku môže mesto investovať...
Reportáž

Pripomenuli si koniec vojny

K pomníku SNP sa prišli pokloniť predstavitelia samosprávy i štátnej správy, riaditeľky základných škôl či členovia Miestneho odboru Matice slovenskej...
Reportáž

Na Štefánika nezabúdame

V rámci pietneho podujatia nechýbal komorný kultúrny program. Návštevníci si mohli vypočuť básnicky prednes Ľudovíta Košíka a spev učiteľky Zuzany Hradiskej.
2021 , Archív

Vysielanie 19/2021

Ani v uplynulom mesiaci nechýbal v harmonograme primátora kontrolný deň na stavbách. Ten sa vo štvrtok 29. apríla začal návštevou Domu...