Archív

Vysielanie 44/2019

Partizánske ako jedno z mála miest každoročne oslavuje vznik prvej Československej republiky. Pri tejto príležitosti Mestské 3D kino hostilo kultúrno...
Archív

Vysielanie 43/2019

Partizánske sa po vzore iných miest rozhodlo v centre zaviesť nový parkovací systém. K tomuto kroku pristúpilo aj z dôvodu neustále sa...