Archív

Vysielanie 3/2019

v bytovke v mestskej časti Centrum bolo v utorok 15. januára horúco. Necelé dve hodiny po polnoci zachvátil pivničné priestory požiar...
Archív

Vysielanie 02/2019

V úvode roka sa zvykneme obzerať za tým, čo sme prežili v uplynulom období. Aký bol záver roku 2018? V Partizánskom ho...
Archív

Vysielanie 01/2019

Zaspomínajme si spoločne na udalosti posledných mesiacov minulého roka tak, ako ich zachytila kamera Mestskej televízie Partizánske. Ďakujeme vám...
Reportáž

Navodili vianočnú atmosféru

K umocneniu vianočnej atmosféry prispelo tradičné folklórne pásmo s názvom Živý Betlehem. V nedeľu 16. decembra biblický príbeh narodenia Ježiša stvárnili FS...
Archív

Vysielanie 51/2018

mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom decembrovom zasadnutí schválilo návrh nového VZN o miestnych daniach. Hlavná zmena sa týka...