Reportáž

Blahoželalo sa oslávencom

Oslávenci si pri tejto príležitosti zaspomínali aj na svoj príchod do Partizánskeho. Oficiálnu časť stretnutia zavŕšili jubilanti spoločným slávnostným prípitkom.
Archív

Vysielanie 5/2019

na 2. riadnom rokovaní sa zišli mestskí poslanci 22. januára. Predmetom schôdze bola voľba členov Správnej rady Správy majetku...
Reportáž

Tradície opäť v kurze

Pohľad do minulosti svadieb sa Partizánčanom naskytol vďaka predstaveniu venovanému tejto tematike. Aj keď svadobný proces mal všade podobný scenár,...