Reportáž

Poplach v banke

Po prijatí oznámenia polícia po celom Slovensku vykonávala za pomoci pyrotechnikov obhliadky bánk. Ich cieľom bolo preveriť pravdivosť hlásenia.
Reportáž

Počty prvákov klesajú

Základné vedomosti, ktoré deti pri zápise potrebujú, získavajú v materskej škole. Práve ročník predškolákov je zameraný na prípravu do školy.
Reportáž

Parkovanie čaká zmena

Počet evidovaných vozidiel na Slovensku každoročne stúpa. Dokazujú to aj štatistiky ministerstva vnútra. Ich počet presiahol tri milióny. Preto sa...