Vysielanie 13/2019

publikoval
  • do programu tohtoročných osláv oslobodenia mesta sa opäť zapojila aj mládež. Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia žiaci vypustili do vzduchu symbolických 74 balónov
  • mesto Partizánske dostalo odporúčanie na výrub topoľov pri ZŠ R. Kaufmana. Oň sa oprelo v správnom konaní a pristúpilo k realizácii výrubu prostredníctvom špecializovanej firmy
  • piatkové popoludnie 22. marca patrilo tým, ktorí v uplynulých mesiacoch oslávili významné životné výročia. Pozvanie do Klubu spoločenských organizácií prijalo vyše 50 jubilantov
  • pohybom, radosťou a prejavmi uznania všetkým, ktorí si to zaslúžili svojimi výsledkami, bol naplnený 8. ročník Večera športovcov. Opäť po roku sa zaskvel pestrým programom

Tiež sa vám môže páčiť