Vysielanie 18/2019

publikoval
  • pri mieste, kde sa križujú ulice Malá a Veľká okružná, vyrastie detské ihrisko Žihadielko. Prehliadnuť si terén bola pracovná skupina počas kontrolného dňa na stavbách
  • počas veľkonočných sviatkov sa v meste konal ekumenický sprievod. Zúčastnili sa ho predstavitelia a veriaci všetkých štátom registrovaných cirkví pôsobiacich na území mesta
  • postavenie mája a s ním spojené veselie je typickým bodom kultúrneho programu aj v Partizánskom. Tradične sa ho tento rok ujali folklórne súbory Jánošík a Fialka
  • výročie úmrtia M. R. Štefánika si pripomíname 4. mája, pri tejto príležitosti sme do vysielania zaradili reportáž o živote tejto významnej slovenskej osobnosti

Tiež sa vám môže páčiť