Vysielanie 35/2019

publikoval
  • aj tento rok predchádzali oslavám SNP v meste Partizánske spomienkové stretnutia. Pamiatku padlých hrdinov si občania uctili položením vencov k piatim pamätníkom
  • v Parku Milana Rastislava Štefánika pribudol neštandardný mobiliár. Na jeho tvorbe sa podieľali slovenskí i zahraniční študenti architektúry a dizajnu spolu s tromi lektormi
  • do roku 2030 sa bude v Partizánskom recyklovať minimálne 70 percent komunálnych odpadov – to je jeden z cieľov stratégie, ktorou sa bude mesto riadiť najbližších 10 rokov
  • letné prázdniny sú najvhodnejším obdobím na rôzne opravy a prerábky školských budov. Aj mesto Partizánske využilo dva mesiace voľna na modernizáciu základných škôl

Tiež sa vám môže páčiť