Vysielanie 48/2019

publikoval
  • práce sa začali v auguste a o tomto čase už mali pomaly finišovať. Prečo tomu tak nie je? Viac o rekonštrukcii cesty medzi Partizánskym a Hradišťom sa dozviete v reportáži
  • dobrovoľní hasiči z Veľkých Bielic a Skačian si prevzali nové zásahové vozidlá. Kľúče od novej techniky im 19. novembra odovzdal generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany
  • život v zariadení Domov je o čosi bezpečnejší. Dôvodom je nový prenosný defibrilátor, ktorého úlohou je pomáhať pri poskytovaní prvej pomoci
  • mnoho budov stratí časom svoju pôvodnú funkciu a hľadá sa ich opätovné využitie. To je prípad aj starej obecnej školy v Radobici, ktorá bola postavená ešte v roku 1907

Tiež sa vám môže páčiť