Vysielanie 46/2019

publikoval
  • aj napriek nevyspytateľnému jesennému počasiu prebiehajú v meste práce na investičných projektoch. V týchto dňoch sa začalo napr. s opravou časti chodníka na Makarenkovej ulici
  • v Partizánskom by mal v budúcnosti pribudnúť ďalší pomník venovaný obetiam 1. svetovej vojny. Zaznelo to na spomienkovom podujatí, ktoré sa konalo vo Veľkých Bieliciach
  • milou tradíciou v našom regióne je každoročná regionálna prehliadka voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov. Tentoraz sa konala vo Veľkých Uherciach
  • Zimný štadión sa môže pochváliť novou rolbou, ktorá bude slúžiť na úpravu a údržbu ľadovej plochy. Doteraz sa u nás využívala iba jedna, štandardom na štadiónoch sú však dve

Tiež sa vám môže páčiť