Vysielanie 47/2018

publikoval
  • zmeny rozpočtu na rok 2018, ale aj návrh rozpočtu na ďalšie 3 roky boli na programe poslednej schôdze MsZ vo volebnom období 2014-2018, ktorá sa konala v úvode novembra
  • takmer 190 stromov pribudlo v jednotlivých lokalitách mesta Partizánske. Výsadba nebola zvolená náhodne, nahradiť má stromy, ktoré boli vyrúbané v priebehu roka
  • od chvíle, kedy brány Základnej školy na Veľkej okružnej prekročili prví žiaci, uplynulo už 40 rokov. V poradí štvrtá zo základných škôl v meste vznikla v roku 1978
  • hoci je krytov civilnej ochrany v Partizánskom niekoľko, nie každý je prístupný verejnosti. Jeden je však výnimkou. Dvaja nadšenci v ňom zriadili muzeálnu expozíciu

Tiež sa vám môže páčiť