Vysielanie 51/2018

publikoval
  • mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom decembrovom zasadnutí schválilo návrh nového VZN o miestnych daniach. Hlavná zmena sa týka zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti
  • predvianočná atmosféra neobišla ani naše mesto. Blížiace sa najkrajšie sviatky roka spríjemnil obyvateľom štvordňový kultúrny program
  • zimná idylka každého láka von. V sobotu 15. decembra sa na priehrade vo Veľkých Uherciach zoskupovali ľudia, ktorí boli zvedaví na odvahu ľadových medveďov
  • študenti stredných odborných škôl v Partizánskom si aj tento rok užili tradičné predvianočné cvičenie. Kedysi populárny aerobik však vystriedali tae bo a zumba.

Tiež sa vám môže páčiť