Vysielanie 51/2019

publikoval
  • O dôležitých témach hlasovalo zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. Okrem rozpočtu mesta na rok 2020 poslanci schválili aktualizácie všeobecne záväzných nariadení o poplatkoch za odpady a miestnych daniach
  • Vozovka najfrekventovanejšej Nitrianskej cesty v úseku pri svetelnej križovatke sa dočkala rekonštrukcie. Všetky práce prebiehali počas víkendu 7. až 8. decembra
  • Druhá adventná sobota sa v Partizánskom niesla v znamení Punčobrania. Pripravili ho členovia občianskeho združenia Užitoční ľudia v spolupráci s mestom
  • Bohatú kultúrnu nádielku priniesla séria podujatí s názvom Vianočný čas. V nedeľu 15. decembra na Námestí SNP oživili folklórne súbory príbeh narodenia Spasiteľa

Tiež sa vám môže páčiť