Rekonštrukcie ciest budú pokračovať

publikoval

Aktualizáciou rozpočtu stavby sa vyšplhali celkové predpokladané náklady na viac ako 10 240 000 eur. Na náročnú rekonštrukciu vozovky v členitom teréne lezeckej oblasti Skýcov využije župa nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu a aj financie z vlastného rozpočtu.

Tiež sa vám môže páčiť