Spoločný projekt museli ukončiť

publikoval

V rámci neho sa v meste mala vybudovať cyklotrasa v dĺžke približne 6 kilometrov zo Šimonovian až po mestskú časť Malé Bielice, ktorá by viedla aj popri rieke Nitre. Kľúčová investícia bola zameraná na rekonštrukciu koruny hrádze rieky Nitry, vrátane obnovy lávky vo Veľkých Bieliciach.

Tiež sa vám môže páčiť