V školách sa cez leto neoddychuje

publikoval

Pracovná skupina zamierila 4. júla v rámci kontrolného dňa aj do Gymnázia v Partizánskom, kde sa zamerala na dva projekty. Jeden s názvom Zdravšie je cvičiť vonku je financovaný z prostriedkov Komunitného participatívneho rozpočtu mesta Partizánske. Jeho výsledkom je vytvorenie street workoutového cvičiska medzi budovou gymnázia a telocvičňou.

Tiež sa vám môže páčiť