Vysielanie 05/2023

publikoval
  • Západoslovenská vodárenská spoločnosť riešila poruchu v mestskej časti Luhy I. Tá sa vyskytla na Malej okružnej pred bytovkou číslo 943.
  • Od januára platí zmena v systéme zberu triedeného odpadu. Do žltých vriec a nádob po novom patria okrem plastov a tetrapakov už aj kovy.
  • Posledný januárový deň sa v školách niesol v znamení polročných vysvedčení. Jednodňového voľna sa však deti tento rok už nedočkali.

Tiež sa vám môže páčiť