Vysielanie 21/2022

publikoval
  • Zeleň najmä v letných mesiacoch potrebuje dostatočné množstvo vody. Preto boli k novovysadeným stromom vo vnútrobloku na Luhoch I nainštalované samozavlažovacie vaky
  • Človek si ani neuvedomuje, aké ťažké je pochybovať sa na invalidnom vozíku. Do ulíc mesta sme sa vybrali s dvomi Partizánčanmi s obmedzenou schopnosťou pohybu
  • V Základnej škole s MŠ na Veľkej okružnej sa vo štvrtok 19. mája stretli záchranárske zložky. Do areálu zavítali s cieľom predstaviť deťom svoju prácu

Tiež sa vám môže páčiť