Vysielanie 22/2023

publikoval
  • Dokončenie cyklochodníka od železničného mosta v Šimonovanoch do Malých Bielic sa oneskorí. Vyriešenie problémov si bude vyžadovať nielen čas, ale aj navýšenie rozpočtu
  • Vydali sa do rozprávkového sveta. Tradičné podujatie prilákalo nielen návštevníkov z mesta, ale aj širokého okolia  
  • Hasičská zbrojnica vo Veľkých Bieliciach bola slávnostne otvorená. Pri tejto príležitosti sa konalo aj územné kolo detskej hasičskej súťaže Plameň

Tiež sa vám môže páčiť