Vysielanie 29/2021

publikoval
  • Viac ako desiatka investičných projektov bola súčasťou júlového kontrolného dňa na stavbách. Bližšie informácie o druhej časti z nich vám prinášame v reportáži
  • Poslanci v Partizánskom na svojom ostatnom zasadnutí schválili aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Jednou z úprav je aj zmena vo vývoze komunálneho odpadu
  • V stredu 14. júla došlo k požiaru vo výrobných priestoroch v obci Bošany. Na mieste museli zasahovať viaceré hasičské tímy

Tiež sa vám môže páčiť