Vysielanie 48/2021

publikoval
  • Druhý stupeň základných škôl a stredné školy v okrese Partizánske prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Toto rozhodnutie padlo po zasadnutí krízového štábu
  • Napriek tomu, že kultúra zažíva ťažké časy, sa Partizánske snaží prispievať k modernizácii kultúrnych stánkov a ich okolia. Výnimkou nie je ani Dom kultúry
  • Do ťaživej atmosféry stále pretrvávajúcej pandémie prichádza obdobie, ktoré dokáže vyčariť úsmev na tvárach detí i dospelých. V nedeľu 28. novembra sa oficiálne zapálila prvá sviečka na adventnom venci

Tiež sa vám môže páčiť