Reportáž

V nemocnici pribudli lôžka

Výhodou nového lôžkového oddelenia je predovšetkým využitie všetkých lôžok v nemocnici a tým pádom tiež navýšenie kapacít jednotlivých oddelení. Aj pri...
Reportáž

Opäť o niečo krajšie

Ako každý rok ruku k dielu priložili aj členovia z mestských organizácií. Tí pomáhali s úpravou Námestia SNP. Zveľaďovali sa nielen verejné priestranstvá,...
Reportáž

Výstava Aš po Už/horod

Spoločný projekt Ateliéru textilného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Ateliéru textilnej tvorby Vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe...
Reportáž

Zaviedli novú tradíciu

Kto z obyvateľov regiónu by nepoznal krásny kaštieľ vo Veľkých Uherciach? Dnes je jeho majiteľom salzburský architekt Flavio Thonet, ktorý...
Reportáž

Stanú sa z nich genetici?

Prepojenie teoretických poznatkov a praktického vyučovania ide v súčasnosti do popredia, preto gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja projekt Genetiky na...