Archív

Vysielanie 08/2021

Bez účasti obyvateľov a s využitím dostupných databáz – takto prebiehalo sčítanie domov a bytov. Na starosti ho nemali obyvatelia, ale samosprávy...