Reportáž

Pekné, ale drahé

Pri umiestňovaní takýchto alternatívnych kontajnerov treba rátať aj s existenciou podzemných sietí, vysokej spodnej vody a dostatku priestoru pre odnáškové vozidlo.
Archív

Vysielanie 20/2019

rekonštrukcia cesty I/64 bola predmetom rokovania, ktoré sa uskutočnilo v piatok 10. mája v priestoroch mestského úradu, prítomní na ňom boli...
Reportáž

Urbanistické hodnoty mesta

O tom, že Partizánske je hodnotným hmotným kultúrnym dedičstvom, oboznámil prítomných na rokovaní mestského zastupiteľstva autorizovaný architekt Kornel Kobák....