Archív

Vysielanie 03/2020

Trenčiansky samosprávny kraj dal vlani už tretí rok možnosť prihlásiť svoj projekt do hlasovania o podpore z krajského Komunitného participatívneho rozpočtu....