Správanie Rómov predmetom diskusie

publikoval

Diskusie sa nezúčastnil len primátor Jozef Božik, ale aj zamestnanci Správy majetku mesta, Komunitného centra, miestnej občianskej poriadkovej služby, ako aj terénne sociálne pracovníčky či bývalý aj súčasný náčelník Mestskej polície Tomáš Trojan a Peter Stýskal. Zamestnanci z úradu splnomocnenca sa zaujímali o správanie Rómov v meste, bytovú politiku, dochádzku detí z takýchto rodín do školy, či napríklad kroky samosprávy riešenia problematiky tejto komunity.

Tiež sa vám môže páčiť