Známa firma porastie, zamestnať chce až 580 ľudí

publikoval

Postaviť chce novú montážno-skladovaciu halu ako dostavbu jestvujúcej haly. Súčasťou má byť aj nové parkovisko s 216 stojiskami, ako aj napojenie na inžinierske siete jestvujúcej prevádzky. Investor plánuje vybudovať tiež nový chodník k autobusovej zástavke, vytvoriť drobnú architektúru a zabezpečiť sadové úpravy.

Tiež sa vám môže páčiť