2019 , Archív

Vysielanie 4/2019

Mesto Partizánske už dlhé roky podporuje fungovanie mestskej hromadnej dopravy, ktorú na jeho území zabezpečuje SAD Prievidza. Pred niekoľkými...
Reportáž

Tvorivosťou k umeniu

Výstava prezentuje rôzne techniky od kresby, maľby, klasickej a počítačovej grafiky a až po fotografiu. Atmosféru vernisáže spríjemnili svojím vystúpením študentky Súkromného...
Reportáž

Príklady dobrej praxe

Tlačová konferencia v tomto meste nebola zvolaná náhodne. Za mesiac december bolo totiž ocenené aj Partizánske, a to za vzdelávacie aktivity...
Reportáž

Prvé podujatie v roku

Veľkým lákadlom bolo nepochybne vystúpenie sláčikového kvarteta Adventure strings. V závere podujatia prítomní pozdvihli čaše a spolu s primátom si štrngli na úspechy...
2019 , Archív

Vysielanie 3/2019

v bytovke v mestskej časti Centrum bolo v utorok 15. januára horúco. Necelé dve hodiny po polnoci zachvátil pivničné priestory požiar...
2019 , Archív

Vysielanie 02/2019

V úvode roka sa zvykneme obzerať za tým, čo sme prežili v uplynulom období. Aký bol záver roku 2018? V Partizánskom ho...
2019 , Archív

Vysielanie 01/2019

Zaspomínajme si spoločne na udalosti posledných mesiacov minulého roka tak, ako ich zachytila kamera Mestskej televízie Partizánske. Ďakujeme vám...