Vysielanie 37/2021

publikoval
  • Budúci nájomníci v mestských nájomných bytoch budú musieť pred podpisom zmluvy zložiť zábezpeku vo výške šesťnásobku mesačného predpisu nájomného. Počítajú s tým nové pravidlá prideľovania bytov
  • Mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní schválili i aktualizáciu VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Zároveň bola odsúhlasená štvrtá zmena rozpočtu
  • Panoramatické 3D kino v Partizánskom sa v piatok 3. septembra stalo dejiskom slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Samospráva 10-ty krát ocenila výnimočných ľudí za ich prínos a činy

Tiež sa vám môže páčiť